Hervormd Perspectief

~ dr. C.A. van der Sluijs ~

Gastcolumn

Gods oudste leerling

 

GASTCOLUMN  | 11 juni 2021

ds. Leendert W. van der Sluijs

 

Kortgeleden had Israël als volk, als land, het weer zwaar te verduren. Het was in oorlog met terreurgroepen in Gaza. En natuurlijk werd ook deze oorlog niet beperkt tot Gaza, maar moest Israël zich wereldwijd verweren. De staat zou hen die zich Palestijnen noemen onderdrukken en daarom al dat geweld. Deze grootst mogelijke onzin wordt ook in Nederland als zoete koek geslikt, en veel verkopers van deze koek zijn zelfs dominee.

Ik hoop dat u de berichtgeving hierover gemist hebt. Zo niet, dan schaam ik me des te meer, plaatsvervangend. Alsof juist Israël (als enige democratie in het Midden-Oosten) niet de gastvrijheid en de bescherming van de vreemdeling hoog in het vaandel zou hebben! En wel zó hoog dat elk ander land, elk ander volk, daarbij achterblijft – ook Nederland. Er is ook nergens zoveel verlangen naar een theocratie van profeten en priesters als juist dáár. Daarentegen zijn wij zover van huis dat we met behulp van populisten het begrip ‘autocratie’ in het leven roepen.

Er is nergens zoveel verlangen naar een theocratie van profeten en priesters als in Israël

Kom er eens om, wie van ons wil juist de vréémdeling omarmen? Dat zit ons niet in het bloed, dat wist destijds iemand als Hitler heel goed. En daarom moest dat Joodse geloof, die mentaliteit, die manier van mens-zijn, die eigen andersoortigheid, van de wereld af. Het is Hitler niet gelukt, en het zal niemand ooit lukken. Van Israël zullen we leren de vreemdeling lief te hebben, zoals Jezus dat leerde met betrekking tot vijanden. En Paulus met betrekking tot de goddeloze. En hoe? Ook dat wil de Vreemdeling van Galilea ons leren.

U denkt misschien dat ik door het recente gebeuren behoorlijk ontstemd ben. Dat klopt. Niet het minst door kerkelijke reacties van ver beneden peil. Wanneer we ons als kerk niet op de Hoogte van het oude Woord begeven, moeten we het doen met pseudo-religie en een dito pseudo-humanisme. Zijn we vergeten dat Israël onze oudste broeder is, immers Gods ‘eerstgeborene’ (Exodus 4:22)? Israël is daardoor Gods oudste leerling.

Het nieuwe platform OPINIE-pijler is uniek, kostbaar en kwetsbaar

Sinds kort is er in ons land een Joods en christelijk platform voor reflectie op de actualiteit. Een platform voor meningsvorming van Joden en christenen sámen. Dat is uniek en dat is kostbaar. Het is ook kwetsbaar. De geschiedenis van het christendom kent nogal wat zwarte bladzijden, en ’t boek is nog niet uit. Maar dit is er nu dan toch óók. Hoofdredacteur is rabbijn Shmuel Katz, orthodox rabbijn te Amsterdam. Wilt u alles weten over dit prachtige initiatief, dan is er een website waar het platform floreert, het www-adres is www.opiniepijler.nl. Laat u op de Hoogte brengen!

 

©L.W. van der Sluijs

~