Hervormd Perspectief

~ dr. C.A. van der Sluijs ~

Lees Spurgeon ook hier

De unieke opname van Edison-Bell Record Company

Er is nooit een audio-opname van C.H. Spurgeon gemaakt, maar zijn zoon Thomas had de identieke spraakkwaliteit van zijn vader.

Vandaar dat de “Edison-Bell Record Company” Thomas Spurgeon overhaalde om zijn vaders laatste woorden van de laatste gedrukte preek uit de Metropolitan Tabernacle uit te spreken en op te nemen. 

Beluister het hier:

~ Thomas Spurgeon las dit 14 jaar na het verscheiden van zijn vader (klik op wit driehoekje)

[vervolg inleidende woorden van Thomas] bewaard is gebleven... Misschien is het volgende wel het beste, om als zijn zoon en opvolger, te herhalen wat zijn doorgaande boodschap bleek te zijn. Het is veertien jaar na zijn dood dan ook niet minder krachtig, want de waarheid van God is onveranderlijk.

"Als je het uniform van Christus draagt, zul je bemerken dat Hij zo zacht en nederig is van hart, dat je rust vindt voor je ziel. Hij is de meest grootmoedige kapitein. En er is niemand als Hem onder de schoonste der prinsen. Hij is altijd te vinden in het zwaarste deel van de strijd. Als de wind koud wordt, neemt hij altijd de koude en donkere kant van de heuvel. Het zwaarste eind van het kruis ligt op Zijn schouders. Als Hij ons vraagt een juk op te nemen, dan draagt ​​Hij het ook. Als er iets is dat genadig, edelmoedig, zachtaardig, overtuigend, en overvloedig in liefde is, vind je het altijd in Hem. Zijn dienst is leven, vrede, en vreugde. Oh, ga toch onmiddellijk tot Hem! God helpe u om aan te sluiten onder het vaandel van JEZUS ​​CHRISTUS!"

 

~