CIP-interview over de realiteit van de hel in de Gereformeerde Gezindte

Cip.nl - 3 november 2021 door Geerten van Breugel

| Ds. Van der Sluijs: "Christenen houden de hel op afstand"

De realiteit dat de hel bestaat mag best mensen dichterbij God brengen, zegt dr. C.A. van der Sluijs in een reactie op het lezersonderzoek dat Rik.Marketing voor CIP.nl uitvoerde. De stelling ‘Zonder levend geloof in Jezus ga je naar de hel’ zou hij alleen wel herformuleren: “Zonder levend geloof in Jezus lééf je in zekere zin al in de hel.” In gesprek met de Gereformeerde Bondspredikant over de rol van de hel in de Gereformeerde Gezindte.

“Ik zou in een gesprek nooit zeggen: zonder Jezus ga je naar de hel.” legt de predikant uit. “Ik probeer duidelijk te maken dat je zonder Jezus in het voorportaal van de hel leeft. Je weet je geen raad met je problemen en je frustraties. Dat zijn uitlopers van de hel. Je moet de hel niet verabsoluteren en parkeren.” Het levend geloof geeft een antwoord op de problemen die gelovigen wel kunnen ervaren. “Het antwoord van Gods liefde. Die in Christus onze zonden bezoekt. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Je leert dan kruisdrager te zijn. Je kan dus nu in zeker opzicht in de hemel zijn, maar ook in de hel.”

"Als je een echt, levend geloof hebt, weet je dat de hel er wel degelijk is, maar niet meer voor jou"

Binnen algemene PKN-gemeenten onderschreef men de stelling minder stellig (4,3 in een schaal van 1-7) dan binnen Gereformeerde Bondsgemeenten (6) of in de Gereformeerde Gemeenten (6.2) Als je een echt, levend geloof hebt, weet je dat de hel er wel degelijk is, maar niet meer voor jou, zegt Van der Sluijs, actief in de Gereformeerde Bond. “Of je daar bang voor bent hangt ervan af of God al in je leven is gekomen. Zo ja, dan bestaat ook de hel voor je. Het een bepaalt het ander. In onze gemeenten zullen mensen de hel niet snel ontkennen.”

“Men realiseert zich echter vaak niet écht dat de hel bestaat, maar weet het wel”, analyseert de predikant. “Men maakt er het beste van. Heel anders was dat in de 18e eeuw, in de tijd van de Revival. Waar de angst voor de hel, the terror of hell, mensen naar Christus toedreef. Die prediking is nu zo goed als absent. Je hoeft het ook niet zo op de spits te drijven: in die tijd was er veel angst om snel te sterven. De pest ging rond en mensen leefden dicht bij de dood. Dat maakt ook bang voor de hel.”

"Je ziet de hel om je heen, in oorlogen en rampen"

Nu zijn we dat verleerd: “We worden 80 jaar, misschien wel 90 jaar oud. Dan mogen God en de hemel meedoen, maar niet te dichtbij. Het staat op afstand.” Het maakt de emeritus predikant weleens somber: “Ik ben bang voor godsdienstigheid zonder God. Je moet het geloof doorléven. Ik vrees dat er heel weinig authentiek, echt geloof is. Het gaat erom of je God echt ontmoet hebt.” De realiteit van de hel kan mensen naar God toebrengen. “Dat je eeuwig zonder God kan zijn gaat dan leven.” Hoe het komt dat we de hel, ook als christenen, op afstand houden? “Omdat je de hel om je heen ziet”, zegt Van der Sluijs. “In oorlogen, in rampen. Dat moet ver wegblijven.’

Als het accent in de prediking te veel op de hel ligt, brengt het mensen niet dichter bij Jezus, beaamt Van der Sluijs. “Dat is natuurlijk helemaal waar, maar komt bij mijn weten nauwelijks voor in de Gereformeerde Bondsgemeenten. Dan ben je de hel aan het verabsoluteren, aan het losmaken. Dat is geen Bijbelse hel, maar bangmakerij. De Bijbelse hel heeft te maken met God en zegt dat de hel een straf is voor het niet gehoorzaam zijn aan God. Dat je voor eeuwig zonder God bent, dat is de hel. ”

Uit het lezersonderzoek blijkt dat jongeren van het meer eens zijn met de stelling ‘Zonder levend geloof in Jezus ga je naar de hel’ dan ouderen. Zelf is de emeritus predikant, die verbonden was aan de hervormde gemeenten van Poederoijen, Veenendaal en Rotterdam-Zuid, door de tijd heen niet anders naar de hel gaan kijken. Wel maakt hij een kanttekening: “Kijk uit met die statistieken. Je kunt de angst voor de hel namelijk rationeel niet helemaal onder woorden brengen.”

"Er zijn momenten geweest dat het leek of God weg was uit mijn leven"

“Persoonlijk ben ik nooit bang geweest voor de hel”, kijkt Van der Sluijs terug. “Van jongs af aan heb ik de Heere gevreesd. Maar er zijn momenten geweest dat het leek of God weg was uit mijn leven. Dan wordt het leven voor mij een hel, die kan ik bijna zien en voelen.” Die momenten waren eerst sterker dan later: “Dat komt verdund terug. Ik voel me dan vreselijk, ik kan niet leven zonder God, weet ik dan.”

▲ fragment interview van CIP, februari 2021

~